Univers Violent

Un blog (més?) de divulgació

20
maig
2022
Imatge de la ràdio-galàxia Cigne A en raigs X, llum visible i ones de ràdio. Crèdits: Raigs X: NASA/CXC/SAO; visible: NASA/STScI; ràdio: NSF/NRAO/AUI/VLA.

Fa temps que escric, de manera desorganitzada, textos explicatius sobre fenòmens que ocorren de manera quotidiana en indrets més o menys allunyats -en termes astronòmics- de la nostra Galàxia, o en altres galàxies. El meu interès principal està centrat en fenòmens molt energètics, fenòmens violents, que passen desapercebuts en el nostre dia a dia per la seua distància -sortosament- i perquè es revelen principalment més enllà de la petita finestra de l'espectre de radiació electromagnètica que els nostres ulls són capaços d'observar, i que l'atmosfera deixa travessar.

En algun moment, amb un bon amic, vàrem intentar organitzar aquesta intenció de divulgar coneixement, històric i actual sobre el Cosmos i com l'hem estudiat. Tanmateix, el format no va ser segurament el millor, i per diferents motius, allò va deixar de ser. Ara se'm presenta aquesta nova oportunitat d'ordenar idees i escriure sobre el passat, el present, i el futur, per què no, de la recerca en Astrofísica, i principalment en la que m'ocupa, l'Astrofísica d'altes energies. Aquesta branca implica els esdeveniments més potents en la història de l'Univers i que per això major influència han tingut en el seu desenvolupament, a través de l'efecte produït en les seues parts fonamentals, les galàxies, els grups i els cúmuls de galàxies. L'ocasió, sota l'aixopluc del prestigi acadèmic de la revista Mètode, em resulta ben engrescadora, i espere que m'assega al davant del meu ordinador tan sovint com les meues obligacions acadèmiques em permeten, siga per explicar aquests processos, violents, per donar una visió personal sobre descobriments recents, o fins i tot per explicar com funciona la nostra branca de la ciència, com s'hi treballa, des de la vessant personal, professional o fins i tot econòmica.

La meua primera reacció a la idea d'escriure en un blog va ser pensar en la immensa quantitat de divulgació que es fa i en la possible manca d'interès en un nou canal, segurament menys atractiu que els fils de twitter o els vídeos a youtube. Tanmateix, potser, més enllà de la celeritat de la divulgació per aqueixos canals, pague la pena tornar a la calma, al consum assossegat que dona la lectura d'uns quants paràgrafs -la meua intenció és fer textos curts- que el lector interessat puga gaudir mentre, per exemple, espera el transport públic en aquest país nostre en què eixa activitat consumeix un temps considerable, o mentre jeu a l'ombra d'un arbre mirant-se'n les branques i el cel al seu través. I sí, de Fraga a l'Alguer, i de Salses a Guardamar, perquè vull -perquè vull- fer divulgació en valencià/català, però també, si la suposada barrera lingüística no t'importa, estimat/da lector/a, més enllà.

Espere que allò que escriga vos resulte interessant. Només sé, perquè el temps dirà per quins indrets de l'Univers ens porten els textos, que dedicarem les primeres entrades a la manera en què s'obté informació sobre allò que ocorre en el Cosmos a partir de l'única manera possible, ço és, recollir la informació que ens hi arriba. Al llarg de molts segles això involucrava només la llum visible, però al llarg del segle XX es va eixamplar a la totalitat de l'espectre electromagnètic i les partícules energètiques -raigs còsmics. Ara també hi ha la radiació gravitatòria, una nova finestra, gegantina però ben complicada d'obrir, al nostre Univers.

Manel Perucho és professor de la Facultat de Física de la Universitat de València i fa recerca sobre diferents escenaris astrofísics en què la relativitat juga un paper important. En particular, estudia l’evolució i impacte de dolls de plasma en galàxies actives o en estels binaris de raigs X i gamma.
Manel Perucho és professor de la Facultat de Física de la Universitat de València i fa recerca sobre diferents escenaris astrofísics en què la relativitat juga un paper important. En particular, estudia l’evolució i impacte de dolls de plasma en galàxies actives o en estels binaris de raigs X i gamma.